woensdag 7 mei 2014

Hoop


Diep in onszelf dragen wij hoop;
Als dat niet het geval is, is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal verlopen.
het is de zekerheid dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop
onafhankelijk van het resultaat.

Vaclac Havelmaandag 24 maart 2014                      Gewoon een paar mooie uitspraken die wellicht tot gedachten aanzetten.......?
   
Rodin de Denker

'Wie klaagt over zijn geringe kansen vergeet
 dat kleine deuren toegang geven tot grote kamers'


'Mijn oriëntatie is naar wat komen gaat en niet naar wat is geweest'


"Waar je ook gaat, neem je eigen stilte met je mee"


'The soul vanishes into the shape of things"


'Alles verandert, niets vergaat'  Ovidius.


"Wat voorbij is moet je laten gaan"


'Steeds weer zoeken mijn voeten de aarde
Adem verbindt mij met al wat leeft
Mijn ogen zien: het regent licht
Mijn oren geloven blind wat zij horen:
achter mij fluisteren zacht de duizenden
uit wier liefde ik werd geboren
Voor mij wacht het land van belofte
mijn stok weet de weg
Zo reist mijn ziel door de tijd
zo trekt de geest door de stof.
Ik doe niet fout of goed
ik ga maar en groet.
Hein Stufkens


'Als wild gras in de bergen
groeit de liefde.
hoger en hoger gaat zij
wie zal haar kennen?

in de rimpels van de huis
leeft de liefde
diep en verborgen is zij
wie zal haar kennen?

uit de poorten van de ziel
spreekt de liefde
licht en vrij gaat zij
en laat zich kennen.

( Vrij vertaald naar Japans gedicht uit 9e eeuw


"Tussen vriendschap 
en een roosje
is een heel groot onderscheid
Rozen bloeien slechts een poosje
maar vriendschap duurt een eeuwigheid'"Je kunt de golven van de zee niet tegenhouden
maar wel op leren surfen'"De geest kan naar duizend kanten afdwalen
Maar op dit mooie pad loop ik in vrede
met elke stap waait een milde bries
Met elke stap bloeit een bloem"Drie monniken gingen jaren mediteren
in afzondering en absolute stilte.
na een jaar zei de eerste monnik:
'ik vind het hier een beetje koud.'
een jaar later antwoordde de tweede monnik:
'je kan dekens vinden in die kist
een stukje verderop.'
een jaar later zei de derde monnik:
'als jullie hier zo blijven discussiëren,
dan ben ik hier weg.'

( Vipassnanaverhaaltje)

 


vrijdag 31 januari 2014

Omgaan met stilte, een goud momentje......... 


In mijn werk als begeleider van vragen op allerlei gebied geef ik graag door dat stilte zo prettig  kan werken voor geest en lichaam, voor mensen en hun processen.

Stilte? "Nee dat is niets voor mij. Joh dat is het moeilijkste wat er is. Ik kan niet tegen stilte" Ik heb er geen tijd voor. Lang in stilte zijn durf ik niet. Ik móet wat doen. Hoe moet ik dat doen? Stilte? Wel een klein dingetje..." Dit is een korte greep uit reacties die ik krijg als ik stilte naar voren breng. In stilte zijn is ook een kunst. Als we bijvoorbeeld vertellen aan elkaar hebben we direct de neiging om daarop te reageren. En niet om even alleen maar te luisteren en niet te reageren. We praten direct. en laat vooral geen stilte vallen in gesprekken. Als er stilte  valt in een gesprek dan schuiven mensen met stoelen, worden onrustig of denken bij zichzelf: o jee stilte wat moet ik doen?Terwijl dit kwaliteitsmomenten kunnen zijn voor jezelf en de ander. Je krijgt even de ruimte om te bezinnen, of je te realiseren; waar ben ik nu werkelijk mee bezig? 
Dat is het denk ik, "moeten doen", we zijn altijd maar bezig met: moeten en doen.  Ik kan daar ook behoorlijk in "vallen".Je doet de dingen niet omdat ze moeten , maar ' uit eigen beweging',  las ik in een boek.


Zelf kan ik enorm genieten van de zaterdagmorgen. Het weekend is gestart. En in de vroege morgen slaapt nog ieder en dan ga ik naar beneden, zet koffie en ga heerlijk languit zitten in een luie stoel en kijk naar buiten. Ik woon landelijk en daardoor heb ik de tuin "in mijn huis". In dit moment van stilte en rust geniet ik van buiten.De geluiden van vogels die ik hoor en zie.  Als er mist is over de weilanden. regen en wind.Vogels en zwanen en ganzen die over het huis heen vliegen.Een haas huppend over  het weiland. En al vroeg een hardloper voorbijgaand. De rust en stilte van dat moment komt dan heerlijk in mij, vult mij op en dan mijmer ik over dingen.en langzaam volgt er stilte in mijn gedachtegang. Het zijn meestal de beste momenten waar ruimte in mij zelf ontstaat. Dit zijn ook de momenten dat ik reflecteer en tot keuzes kom. Een goud momentje voor mij...... 

Voor mij zijn stilte momenten een voorwaarde in mijn dagelijks bestaan om geconcentreerd te blijven en mij weer te focussen op wat er toe doet op dit moment. Als ik mij dat weer bewust realiseer ontstaat er een warm dankbaar gevoel in mij en bedenk mij ook ; waarom pak ik niet vaker deze momenten? Even niet met hebben en doen bezig zijn maar met zijn? 

Stilte is waardevol en een kwaliteit  omdat er kracht uit stilte ontstaat. Kracht door stilte. Dit kan je oefenen. Gewoon elke dag even 3 minuten ademen vanuit je buik en stil zijn.  Zomaar gratis een goud momentje.Toepasbaar op elk moment dat je het even nodig hebt voor jezelf. Wie durft? 

vrijdag 6 december 2013

LOSLATEN VAN     NELSON MANDELA

Om los te laten is liefde nodig.
loslaten betekent niet dat het me niets meer uitmaakt.
het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of doen
loslaten betekent niet dat ik 'm smeer,
het is het besef dat ik de ander ruimte geef.
Loslaten is niet het onmogelijk maken
maar het toestaan om te leren van menselijke consequenties
loslaten is machteloosheid toegeven
hetgeen betekent da tik het resultaat niet in handen heb.

loslaten is niet proberen om een ander te veranderen of de schuld te geven
het is jezelf zo goed mogelijk maken
loslaten is niet zorgen voor maar geven om
loslaten is niet oordelen maar de ander toe te staan mens te zijn
loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen
maar het anderen mogelijk maken hun eigen lot te bepalen
loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen
het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien.
loslaten is niet ontkennen maar accepteren.
loslaten is niet alles naar mijn had zetten maar elke dag nemen zoals die komt,
en er mezelf gelukkig mee prijzen.
loslaten is niet anderen kritiseren of regulieren
maar te worden wat ik droom te zijn.

loslaten is niet spijt hebben van het verleden
maar groeien en leven voor de toekomst.
loslaten is minder vrezen en meer beminnen.5 dec. 2013. een Groot mens is heengegaan.

 Dec. 2012 was ik in Zuid Afrika

maandag 22 oktober 2012

Natuur, een mooie herfstdag.

 
Oktober
 


Een prachtige herfstdag vandaag in oktober en dan varen op de Nieuwkoopse plassen. Wat een voorrecht om hier te wonen. Ik geniet van deze omgeving en pluk de dag !

De fotos spreken voor zich zelf, een meditatie op zich.....................


maandag 15 oktober 2012

Horen

Als we ons richten naar geluid  dan merk je opeens : wat maakt alles toch lawaai. Overal en nergens hoor je wat.  Het lijkt wel alsof je oren toeters worden die alles opvangen.Vooral  als je gevoelig bent voor geluid kan het op je afkomen. Je hoort werkelijk alles! Auto's ,brommers vliegtuigen stemmen van mensen een lach of huilende kinderen, buren gerucht, of ergens een boormachine...gekke piepjes , tikken van een klok, aahhh is het dan nergens stil?

Dan is er best wel eens een moment dat je denkt : "waar is het nog stil?  Dan komt het verlangen......... Is er nog wel een stille plek in ons landje? Nou dat is best een lastige vraag. En tja dan komt er wel eens een " kort londje".  Elk geluid irriteert dan hopeloos. Help!

Meditatie kan een manier zijn om te ontdekken dat er in jou zelf een stilte aanwezig is. Hoe bijzonder is dit om te ontdekken en te ervaren. In die stilte hoor je weer jezelf!Horen is meer dan luisteren. Je hoort de stilte. Dat blijft wonderlijk.
Alles mag er zijn ,elke gedachte en elk geluid maar het staat op een gegeven moment ,als je door de lagen van stilte gaat, niet meer als nummer één in je aandachtsveld. Je ontwikkelt een afstand. Beter vertaalt:  je identificeert je niet meer met het geluid om je heen. Het plakt niet meer op je.Ik erken: dat valt soms echt niet mee, vooral als het vlak bij  je oor is ,oei! Toch het is de moeite waard om deze stilte in jezelf te ontdekken.


Richt je altijd als basis van meditatie, op je ademhaling. Adem in , adem uit, heel kalm temidden van het lawaai.  Focus op het geluid van je eigen ademhaling. Hoe haal ik adem? Hoe voel ik mijn adem? Adem ik alleen door mijn neus en mond of kan ik mijn ademhaling breder maken? Adem net zolang totdat je hele lijf adem haalt. En dan merk je opeens : wat een ruimte het geeft als je adem haalt met je gehele lijf! Ik krijg er energie van!  Geniet van dat moment en je merkt dat als je geniet, het lawaai of je irritatie meer en meer naar de achtergrond verdwijnt. Het geluid is er wel, maar niet meer zo prominent aanwezig. Je eerste focus is je eigen ademhaling; in  en uit. Als je er toch moeite mee hebt, focus dan  op het tellen van 1 tot en met 10. Adem in = 1 ,adem uit is 2 ,adem in = 3 ,adem uit = 4, net zolang tot dat je bij 10 komt en dan begin je opnieuw met tellen.  Bij 1 weer te tellen tot en met 10. Dit versterkt je focus ( aandacht) op  je ademhaling dmv het tellen en maak je tegelijk je hoofd "leeg". Doordat er minder gedachten toe gelaten worden. Je bent inmmers aan het tellen! Het is beter tot tien te tellen dan bijvoorbeeld tot 100. Bij doortellen  kan je juist was suffiger worden en vergeet je getallen doordat het monotoom dreigt te worden. Van 1 tot 10 houd je allert en daar gaat het om.

Trouwens:  tel tot 10 voordat je wat zegt....kennen we allemaal toch?
Succes!