woensdag 7 mei 2014

Hoop


Diep in onszelf dragen wij hoop;
Als dat niet het geval is, is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal verlopen.
het is de zekerheid dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop
onafhankelijk van het resultaat.

Vaclac Havelmaandag 24 maart 2014                      Gewoon een paar mooie uitspraken die wellicht tot gedachten aanzetten.......?
   
Rodin de Denker

'Wie klaagt over zijn geringe kansen vergeet
 dat kleine deuren toegang geven tot grote kamers'


'Mijn oriëntatie is naar wat komen gaat en niet naar wat is geweest'


"Waar je ook gaat, neem je eigen stilte met je mee"


'The soul vanishes into the shape of things"


'Alles verandert, niets vergaat'  Ovidius.


"Wat voorbij is moet je laten gaan"


'Steeds weer zoeken mijn voeten de aarde
Adem verbindt mij met al wat leeft
Mijn ogen zien: het regent licht
Mijn oren geloven blind wat zij horen:
achter mij fluisteren zacht de duizenden
uit wier liefde ik werd geboren
Voor mij wacht het land van belofte
mijn stok weet de weg
Zo reist mijn ziel door de tijd
zo trekt de geest door de stof.
Ik doe niet fout of goed
ik ga maar en groet.
Hein Stufkens


'Als wild gras in de bergen
groeit de liefde.
hoger en hoger gaat zij
wie zal haar kennen?

in de rimpels van de huis
leeft de liefde
diep en verborgen is zij
wie zal haar kennen?

uit de poorten van de ziel
spreekt de liefde
licht en vrij gaat zij
en laat zich kennen.

( Vrij vertaald naar Japans gedicht uit 9e eeuw


"Tussen vriendschap 
en een roosje
is een heel groot onderscheid
Rozen bloeien slechts een poosje
maar vriendschap duurt een eeuwigheid'"Je kunt de golven van de zee niet tegenhouden
maar wel op leren surfen'"De geest kan naar duizend kanten afdwalen
Maar op dit mooie pad loop ik in vrede
met elke stap waait een milde bries
Met elke stap bloeit een bloem"Drie monniken gingen jaren mediteren
in afzondering en absolute stilte.
na een jaar zei de eerste monnik:
'ik vind het hier een beetje koud.'
een jaar later antwoordde de tweede monnik:
'je kan dekens vinden in die kist
een stukje verderop.'
een jaar later zei de derde monnik:
'als jullie hier zo blijven discussiëren,
dan ben ik hier weg.'

( Vipassnanaverhaaltje)

 


vrijdag 31 januari 2014

Omgaan met stilte, een goud momentje......... 


In mijn werk als begeleider van vragen op allerlei gebied geef ik graag door dat stilte zo prettig  kan werken voor geest en lichaam, voor mensen en hun processen.

Stilte? "Nee dat is niets voor mij. Joh dat is het moeilijkste wat er is. Ik kan niet tegen stilte" Ik heb er geen tijd voor. Lang in stilte zijn durf ik niet. Ik móet wat doen. Hoe moet ik dat doen? Stilte? Wel een klein dingetje..." Dit is een korte greep uit reacties die ik krijg als ik stilte naar voren breng. In stilte zijn is ook een kunst. Als we bijvoorbeeld vertellen aan elkaar hebben we direct de neiging om daarop te reageren. En niet om even alleen maar te luisteren en niet te reageren. We praten direct. en laat vooral geen stilte vallen in gesprekken. Als er stilte  valt in een gesprek dan schuiven mensen met stoelen, worden onrustig of denken bij zichzelf: o jee stilte wat moet ik doen?Terwijl dit kwaliteitsmomenten kunnen zijn voor jezelf en de ander. Je krijgt even de ruimte om te bezinnen, of je te realiseren; waar ben ik nu werkelijk mee bezig? 
Dat is het denk ik, "moeten doen", we zijn altijd maar bezig met: moeten en doen.  Ik kan daar ook behoorlijk in "vallen".Je doet de dingen niet omdat ze moeten , maar ' uit eigen beweging',  las ik in een boek.


Zelf kan ik enorm genieten van de zaterdagmorgen. Het weekend is gestart. En in de vroege morgen slaapt nog ieder en dan ga ik naar beneden, zet koffie en ga heerlijk languit zitten in een luie stoel en kijk naar buiten. Ik woon landelijk en daardoor heb ik de tuin "in mijn huis". In dit moment van stilte en rust geniet ik van buiten.De geluiden van vogels die ik hoor en zie.  Als er mist is over de weilanden. regen en wind.Vogels en zwanen en ganzen die over het huis heen vliegen.Een haas huppend over  het weiland. En al vroeg een hardloper voorbijgaand. De rust en stilte van dat moment komt dan heerlijk in mij, vult mij op en dan mijmer ik over dingen.en langzaam volgt er stilte in mijn gedachtegang. Het zijn meestal de beste momenten waar ruimte in mij zelf ontstaat. Dit zijn ook de momenten dat ik reflecteer en tot keuzes kom. Een goud momentje voor mij...... 

Voor mij zijn stilte momenten een voorwaarde in mijn dagelijks bestaan om geconcentreerd te blijven en mij weer te focussen op wat er toe doet op dit moment. Als ik mij dat weer bewust realiseer ontstaat er een warm dankbaar gevoel in mij en bedenk mij ook ; waarom pak ik niet vaker deze momenten? Even niet met hebben en doen bezig zijn maar met zijn? 

Stilte is waardevol en een kwaliteit  omdat er kracht uit stilte ontstaat. Kracht door stilte. Dit kan je oefenen. Gewoon elke dag even 3 minuten ademen vanuit je buik en stil zijn.  Zomaar gratis een goud momentje.Toepasbaar op elk moment dat je het even nodig hebt voor jezelf. Wie durft?